LORATADIN 5 MG / 5 ML SYRUP

2019

UK Edition. Klik her for US version.

Aktivt stof (er): loratadin

PDF-indstillinger: Se fuldskærm download PDF

PDF-transkription

Patientinformation
LORATADIN 5 MG / 5 ML SYRUP
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, fordi den indeholder vigtige
information til dig. Denne medicin er tilgængelig uden recept for dig at behandle en mild
sygdom uden lægehjælp. Ikke desto mindre skal du stadig bruge Loratadinsirup forsigtigt
for at få de bedste resultater fra det.

Opbevar denne indlægsseddel. Du skal muligvis læse det igen.
Spørg dit apotek, hvis du har brug for flere oplysninger eller råd.
Du skal tale med en læge, hvis du ikke føler dig bedre eller hvis du føler dig værre.
Tal med din læge eller apotek, hvis du får bivirkninger. Dette omfatter alle mulige
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
HVAD ER I DENNE LÆSEDE:
1. Hvad Loratadinsirup er, og hvad det bruges til
2. Hvad skal du vide, før du tager Loratadinsirup
3. Hvordan man tager Loratadinsirup
4. Mulige bivirkninger
5. Sådan opbevares Loratadinsirup
6. Indhold i pakningen og anden information

1. Hvad Loratadinsirup er, og hvad det bruges til
Navnet på din medicin er Loratadine 5 mg / 5 ml sirup
 Loratadin tilhører en gruppe af lægemidler kaldet antihistaminer, som hjælper med at lette
symptomer på nogle allergier.
 Deres medicin bruges til at lindre symptomer som nysen, løbende næse og brændende,
kløende øjne på grund af hayfever og andre allergier. Denne medicin kan også tages for at lindre
symptomer på grund af hudallergi såsom udslæt, kløe eller urticaria (elveblest). Det kan også være
givet til børn i alderen 2 til 12 år for at lindre symptomerne på høfeber eller hudallergi.
2. Hvad skal du vide, før du tager Loratadinsirup
Tag ikke hvis du:
 Er følsomme for nogen af ​​ingredienserne i medicinen, der er opført i afsnit 6.

Advarsler og forholdsregler:
Tal med din læge eller apotek før du tager Loratadine, hvis du:
 Har alvorlige leverproblemer (se afsnit 3).
Andre forholdsregler du bør tage
 Antihistaminer kan forhindre et respons på allergener i hudallergi test; derfor dig
bør stoppe med at tage medicinen mindst 2 dage før en sådan testning.
Graviditet og amning
 Tag ikke dette produkt, hvis du er gravid eller ammer.
Loratadinsirup indeholder saccharose og glycerolHver 5 ml måling af lægemidlet indeholder 3.125 g saccharose (sukker). Saccharose er
uegnet til personer med fruktose, glucose eller saccharoseintolerans. Dette bør tages
medregnes hos patienter med diabetes mellitus.Glycerol kan være skadeligt i høje doser, da det kan forårsage hovedpine, mavesmerter og
diarré

Kørsel og betjening af maskiner:
 Loratadin kan få dig til at føle dig døsig. Kør ikke eller betjene værktøj eller maskiner, hvis
påvirket.
3. Hvordan man tager Loratadinsirup
Hvis din læge har ordineret dette lægemiddel, skal du altid følge din læge instruktioner.
Ellers skal du følge instruktionerne nedenfor. Hvis du ikke forstår disse instruktioner eller dig
Er i tvivl, spørg din læge eller apotek.
Brug skeen til at sikre, at du har den rigtige dosis.
Voksne og børn over 12 år
To 5 ml spoonfuls (10 mg) en gang dagligt.
Børn i alderen 2 til 12 år
Kropsvægt mere end 30 kg: To 5 ml spoonfuls (10 mg) en gang dagligt.
Kropsvægt 30 kg eller derunder: En 5 ml sked (5 mg) en gang dagligt.
Børn under 2 år
Ikke anbefalet.
Patienter med alvorlig nedsat leverfunktion
Voksne og børn over 2 år
Kropsvægt mere end 30 kg: To 5 ml spoonfuls (10 mg) hver anden dag.
Kropsvægt 30 kg eller derunder: En 5 ml skjef (5 mg) hver anden dag.
Hvis du tager mere, end du skal
Hvis du (eller en anden) slukker meget væsken sammen eller hvis du tror et barn har
ved et uheld opsuger nogen af ​​væsken, kontakt din nærmeste hospitalulykke eller
din læge straks. Overdosering kan forårsage søvnighed, hurtig puls og hovedpine.
Hvis du glemmer at tage din medicin
Hvis du glemmer at tage en dosis, tag en så snart du husker, medmindre det er næsten tid at tage
den næste. Tag aldrig to doser sammen. Tag de resterende doser på det rigtige tidspunkt.
4. Mulige bivirkninger
Som alle andre lægemidler kan dette lægemiddel have bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Hvis du oplever følgende, skal du stoppe med at tage produktet og straks fortælle lægen eller gå
til skadestedet på dit nærmeste hospital:
 En alvorlig allergisk reaktion (hævelse af ansigt, læber, mund eller hals, som kan forårsage
sværhedsvanskeligheder eller vejrtrækning).

Dette er en meget alvorlig men sjælden bivirkning. Du kan få brug for akut lægehjælp eller
hospitalsindlæggelse.
Følgende almindelige bivirkninger er rapporteret ved de omtrentlige frekvenser
vist:
Børn i alderen 2 til 12 år:
Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):
hovedpine, nervøsitet og træthed.
Voksne og børn over 12 år:
Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):
døsighed (somnolens).
Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):
hovedpine, øget appetit og problemer med at sove.
Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):
svimmelhed, kramper
hjertebanken (følelse af hjerteslag) og hurtig puls
kvalme, mundtørhed, gastritis (kvalme og opkastning)
leverproblemer
udslæt og hårtab
træthed.
Rapportering af bivirkninger
Tal med din læge, apotek eller sygeplejerske, hvis du får bivirkninger. Dette omfatter alle mulige
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Du kan også rapportere bivirkninger direkte via den gule
Kort ordningen på: www.mhra.gov.uk/yellowcard
Ved at rapportere bivirkninger kan du hjælpe med at give mere information om sikkerheden herfor
medicin.

5. Sådan opbevares Loratadinsirup
Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. Dette lægemiddel gør det ikke
kræver særlige opbevaringsinstruktioner. Overfør ikke væsken til en anden beholder. gøre
Brug ikke efter brug før dato på yderkartonen. Spild ikke lægemidler via
spildevand eller husholdningsaffald. Når du har åbnet, skal du bruge inden for 28 dage. Spørg din apotek hvordan
at smide medicin, du ikke længere bruger. Disse foranstaltninger hjælper med at beskytte
miljø.
6. Indhold i pakningen og anden information
Hvad Loratadinsirup indeholder:Den aktive bestanddel er Loratadine.
Andre ingredienser er saccharose, natriumbenzoat (E211), citronsyre, ferskenfragment, benzyl
alkohol, glycerol, propylenglycol og renset vand

Hver 5 ml sked indeholder 5 mg loratadin.

Hvad Loratadinsirup ser ud og pakningsstørrelsen:


Produktet fås i flasker indeholdende 50, 60, 70, 100, 150 og 200 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser kan markedsføres.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og producenten
Indehaver af markedsføringstilladelse og virksomhed med ansvar for fremstilling:
Teva UK Limited, Eastbourne BN22 9AG UK.
Denne indlægsseddel blev senest revideret: marts 2015

+ Udvid Transcript

Læs Mere