AMPICLOX INJECTION 500MG

2019

Aktivt stof (er): AMPICILLIN NATRIUM / CLOXACILLIN NATUR

PDF-indstillinger: Se fuldskærm download PDF

PDF-transkription

Årsag til opdatering: GDS 14 & QRD-opdateringer - Svar på spørgsmål til variationsopdatering, afsnit 4.1 i SPC
MHRA Indleveringsdato: 6. november 2014
MHRA godkendelsesdato:
Tekst Dato: Oktober 2014
Tekstudgave og udkast nr .: Udgave 2 Udkast 4
SPC udgave og udkast nr .: udgave 2 udkast 5
CO Antal: Ikke tilgængelig

[GlaxoSmithKline Logo]
Indlægsseddel: Information til brugeren

Ampiclox Injektion
250 mg ampicillin og 250 mg cloxacillin
Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen
fordi den indeholder vigtige oplysninger til dig.
 Opbevar denne indlægsseddel. Du skal muligvis læse det igen.
 Spørg lægen, apoteket eller sygeplejersken, hvis du har yderligere spørgsmål.
 Tal med din læge, apotek eller sygeplejerske, hvis du får bivirkninger. Dette
indeholder eventuelle bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel.

Hvad er i denne indlægsseddel
1
2
3
4
5
6

Hvad Ampiclox er og hvad det bruges til
Hvad du behøver at vide, før du har Ampiclox
Hvordan Ampiclox gives
Mulige bivirkninger
Sådan opbevares Ampiclox
Indhold i pakningen og anden information

1 Hvad Ampiclox er og hvad det bruges til
Hvad Ampiclox er
Ampiclox Injection (kaldet Ampiclox i denne indlægsseddel) er et antibiotikum og virker af
dræber bakterier, der forårsager infektioner. Den indeholder to forskellige lægemidler, der kaldes
ampicillin og cloxacillin. De tilhører begge en gruppe af antibiotika, der kaldes
’penicilliner’.

Hvad Ampiclox bruges til
Ampiclox anvendes til voksne og børn til behandling af følgende infektioner:

inficerede sår eller lungeinfektioner efter kirurgi
luftvejsinfektioner
feber forbundet med fødsel
bakteriæmi

2 Hvad skal du vide, før du har Ampiclox
Må ikke have Ampiclox, hvis du:


er allergisk (overfølsom) overfor amoxicillin, cloxacillin eller penicillinhar nogensinde haft en allergisk (overfølsom) reaktion på ethvert antibiotikum. Dette kan
inkludere hududslæt eller hævelse af ansigt eller hals.
Har ikke Ampiclox, hvis nogen af ​​ovenstående gælder. Hvis du ikke er sikker, skal du tale med din
læge, apotek eller sygeplejerske, inden de har Ampiclox.

Pas på vigtige symptomer
Ampiclox kan gøre nogle eksisterende forhold værre eller forårsage alvorlige bivirkninger
såsom allergiske reaktioner, blødning og svær diarré (pseudomembranøs
colitis). Du skal passe på visse symptomer, mens du tager Ampiclox, til
hjælpe med at reducere risikoen for eventuelle problemer. Se afsnit 4.

Vær særlig forsigtig med at tage Ampiclox
Tjek med din læge, apotek eller sygeplejerske, før du har denne medicin, hvis du:
 nogensinde har haft nogen reaktioner på antibiotika, herunder hududslæt eller hævelse af
Ansigtet eller halsen, når der tages antibiotika
 behandles for nyre- eller leverproblemer
 har glandulær feber og / eller leukæmi, da du kan udvikle udslæt, hvis du har
disse betingelser og tage ampicillin
 er på en kost, der begrænser mængden af ​​natrium, du kan spise.
Hvis denne medicin gives til din baby, skal du fortælle det til din læge:
 Hvis du (mor) er allergisk over for penicillin
 Hvis din baby har gulsot (gulning af huden og / eller øjnene).
Hvis du ikke er sikker på, om noget af ovenstående gælder for dig, skal du tale med din læge,
apoteket eller sygeplejersken, inden du har Ampiclox.

Andre lægemidler og Ampiclox
Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du tager, har for nylig taget eller kan tage
andre lægemidler.


Hvis du tager allopurinol (bruges til gigt) med Ampiclox, kan det være mere
sandsynligt at du får en allergisk hudreaktion.Hvis du tager probenecid (bruges til gigt), kan din læge beslutte at justere
din dosis Ampiclox.Hvis du tager methotrexat til tilstande som reumatoid arthritis,
psoriasis eller kræft, kan din læge beslutte at justere din dosis Ampiclox

Ampiclox kan stoppe antikonceptionspillen. Du skal bruge ekstra
præventionsforanstaltninger, såsom anvendelse af kondom. Hvis du har brug for noget råd, skal du snakke
til din læge, apotek eller sygeplejerske.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, tror du, du kan være gravid eller planlægger
at have en baby, spørg din læge eller apotek for rådgivning, før du tager dette
medicin.

Vigtige oplysninger om et af indholdsstofferne i Ampiclox
Hvert hætteglas med Ampiclox indeholder 30 mg natrium.
At blive taget i betragtning af patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

3 Hvordan Ampiclox gives
Du vil aldrig give dig denne medicin. En kvalificeret person, som en læge eller en
sygeplejerske, vil give dig denne medicin.
 Ampiclox vil blive givet som en injektion eller en infusion i en vene (intravenøst)
eller muskel (intramuskulært).
 Din læge bestemmer, hvor meget du har brug for hver dag og hvor ofte
Injektioner bør gives.
 Sørg for, at du drikker masser af væsker, mens du har Ampiclox.
De sædvanlige doser er som følger.
Voksne, ældre patienter og børn over 10 år
Et til to hætteglas hver fjerde til seks timer
Børn 2 - 10 år
Halv voksendosis. Dosering kan yderligere øges, hvis det er nødvendigt.
Børn op til 2 år
Kvartals voksen dosis.

Nyre- og leverproblemer
Hvis du har nyre- eller leverproblemer, kan dosen være lavere end den sædvanlige dosis.

Hvis der gives mere Ampiclox end anbefalet
Det er usandsynligt, at du vil blive givet for meget, men hvis du tror du har fået det også
meget Ampiclox, fortæl det straks til lægen, apoteket eller sygeplejersken. Tegn kan
være ked af maven (syg, syg eller diarré) eller neurotoksisk
symptomer (lem svaghed eller følelsesløshed, tab af hukommelse, tab af syn,
hovedpine) i meget høje doser. Du kan også opleve disse tegn, hvis du har
nyreproblemer.

Hvis du tror, ​​du har savnet en injektion af Ampiclox
Tal med din læge, apotek eller sygeplejerske.

Hvor længe skal du tage Ampiclox?
Din læge vil fortælle dig, hvor længe du bliver nødt til at få din medicin.
Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af ​​denne medicin, spørg din læge,
apoteket eller sygeplejersken.

4 Mulige bivirkninger
Som alle andre lægemidler kan dette lægemiddel forårsage bivirkninger, men ikke alle
får dem. Følgende bivirkninger kan forekomme med dette lægemiddel.
Fortæl altid din læge eller sygeplejerske, hvis du bemærker nogen af ​​følgende
alvorlige bivirkninger - du kan få brug for akut medicinsk behandling:
Følgende er meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer)
 allergiske reaktioner, tegnene kan omfatte: hud kløe eller udslæt, hævelse af
ansigt, læber, tunge, krops- eller vejrtrækningsbesvær.
 Udslæt eller fastlæg flade røde runde pletter under hudoverfladen eller blå mærker af
hud. Dette skyldes betændelse i blodkarvæggen på grund af en allergisk
reaktion. Det kan være forbundet med ledsmerter (arthritis) og nyreproblemer
 En forsinket allergisk reaktion kan forekomme som regel 7 til 12 dage efter at have haft
Ampiclox, nogle tegn indbefatter: udslæt, feber, led smerter og udvidelse af
lymfeknuderne især under armene
 en hudreaktion kendt som "erythema multiforme", hvor du kan udvikle: kløende
rødlige lilla pletter på huden, især på håndfladerne eller
såler af fødderne, "hive-lignende" rejste opsvulmede områder på huden, ømme områder på
overfladerne af munden, øjnene og de private dele. Du kan få feber og
vær meget træt
 Andre alvorlige hudreaktioner kan omfatte: Ændringer i hudfarve, støt under
huden, blærer, pustler, skrælning, rødme, smerte, kløe, skalering. Disse
kan være forbundet med feber, hovedpine og kropsmerter
 Høj temperatur (feber), kuldegysninger, ondt i halsen eller andre tegn på infektion, eller
hvis du mærker let. Disse kan være tegn på et problem med dine blodlegemer
 Betændelse i tarmene (kolon) med diarré, der nogle gange indeholder
blod, smerte og feber
 Der kan forekomme alvorlige leverbivirkninger, som ofte er reversible. Du skal fortælle
din læge eller sygeplejerske hurtigst muligt, hvis du får:
svær diarré med blødning
blærer, rødme eller blå mærker i huden
mørkere urin eller blegere afføring
gulning af huden eller de hvide i øjnene (gulsot). Se også
anæmi under som kan resultere i gulsot.
Disse kan ske, når du har medicinen eller i op til flere uger efter.
Hvis noget af ovenstående sker, skal du straks kontakte din læge eller sygeplejerske
da din medicin skal stoppes.
Nogle gange kan du få mindre alvorlige hudreaktioner som:et svagt kløende udslæt (runde, lyserød-røde pletter), "bikulignende" opsvulmede områder
underarme, ben, håndflader, hænder eller fødder. Dette er usædvanligt (påvirker mindre end 1 in
100 personer).
Hvis du har nogle af disse taler med din læge eller sygeplejerske, som Ampiclox vil have brug for
at blive stoppet.
De øvrige mulige bivirkninger er:
Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)
 hududslæt
 sygdom (kvalme)
 diarré.
Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)
 være syg (opkastning).
Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer)
 nyreproblemer
 passer (konvulsioner), set hos patienter med høje doser eller med nyreproblemer
 pludselige, ufrivillige rykker eller en muskel eller muskelgruppe
 hyperaktivitet
 En for stor nedbrydning af røde blodlegemer, der forårsager en form for anæmi. Tegn
omfatter: træthed, hovedpine, åndenød, svimmelhed, ser bleg ud
og gulvning af huden og de hvide i øjnene
Rapportering af bivirkninger
Tal med din læge, apotek eller sygeplejerske, hvis du får bivirkninger. Dette inkluderer
eventuelle bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Du kan også rapportere bivirkninger
direkte via gule kort ordningen på:
www.mhra.gov.uk/yellowcard
Ved at rapportere bivirkninger kan du hjælpe med at give mere information om sikkerheden ved
denne medicin.

5 Sådan opbevares Ampiclox
Ampiclox er kun til brug på hospital og udløbsdato og opbevaringsinstruktioner
angivet på hætteglassets etiket og karton er til lægen, sygeplejersken eller apoteket
Information. Lægen, apoteket eller sygeplejersken vil sammensætte din medicin.

6 Indhold i pakningen og anden information
Hvad Ampiclox indeholder


Hvert 500 mg hætteglas med Ampiclox Injection indeholder ampicillin 250 mg og
cloxacillin 250 mg.
Der er ingen andre ingredienser. Men for information om natrium i
Ampiclox, se venligst afsnit 2 Vigtige oplysninger om en af
ingredienser af Ampiclox.Lægen, sygeplejersken eller apoteket udarbejder injektionen inden brug
en passende væske (såsom vand til injektioner eller en injektions / infusionsvæske).

Hvordan Ampiclox ser ud og indholdet af pakningen
Ampiclox leveres som et klart glas hætteglas af sterilt pulver til fremstilling af en
indsprøjtning. Hætteglassene er pakket i kartoner på 10.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og producenten
Indehaver af markedsføringstilladelsen: Beecham Group plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS
Producent: SmithKline Beecham, Worthing, West Sussex BN14 8QH

Andre formater
For at lytte til eller anmode om en kopi af denne indlægsseddel i blindskrift, skal du have stor print eller lyd
ring gratis:

0800 198 5000 (kun UK)
Vær klar til at give følgende oplysninger:
Produktnavn
Referencenummer

Ampiclox Injection
00038 / 5003R

Dette er en tjeneste fra Royal National Institute of Blind People.
Bivirkningsdato: oktober 2014
Ampiclox er et registreret varemærke tilhørende GlaxoSmithKline koncernen af ​​virksomheder
© [år] GlaxoSmithKline koncern af virksomheder
[GlaxoSmithKline Logo]

+ Udvid Transcript

Læs Mere