TEMERIT 5MG TABLETTER

2019

PDF-indstillinger: Se fuldskærm download PDF

PDF-transkription

Ref: 0755/140812/1 / F

®

Nebilet 5mg tabletter
(nebivololhydrochlorid)
Patientinformation
Din medicin kaldes Nebilet 5mg Tablets, men vil blive omtalt som Nebilet
i hele denne indlægsseddel.
Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.
* Opbevar denne indlægsseddel. Du skal muligvis læse det igen.
* Spørg lægen eller apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål.
* Denne medicin er ordineret til dig. Giv det ikke videre til andre. Det
kan skade dem, selvom deres symptomer er de samme som din.
* Hvis nogen af ​​bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du bemærker nogen bivirkninger ikke
anført i denne indlægsseddel, bedes du fortælle det til din læge eller apotek.
I denne indlægsseddel
1 Hvad Nebilet er, og hvad det bruges til
2 Inden du tager Nebilet
3 Sådan tager du Nebilet
4 Mulige bivirkninger
5 Sådan opbevares Nebilet
6 Yderligere oplysninger

1

Hvad Nebilet er og hvad det bruges til

Nebilet indeholder nebivolol, et kardiovaskulært stof tilhørende gruppen af
selektive beta-blokeringsmidler (dvs. med en selektiv virkning på
kardiovaskulære system). Det forhindrer øget hjertefrekvens, styrer hjerte
pumpe styrke. Det udøver også en dilaterende virkning på blodkar, som
bidrager også til at sænke blodtrykket.
Det bruges til at behandle forhøjet blodtryk (hypertension).
Nebilet bruges også til behandling af mildt og moderat kronisk hjertesvigt i
patienter i alderen 70 år eller derover, ud over andre terapier.

2

Før du tager Nebilet

Brug af anden medicin
Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du tager eller for nylig har taget
andre lægemidler, også medicin uden recept.
Visse lægemidler kan ikke anvendes samtidig med andre lægemidler
kræver specifikke ændringer (f.eks. i dosis).
Fortæl altid din læge, hvis du bruger eller modtager nogen af ​​de følgende
lægemidler ud over Nebilet:
* Medicin til kontrol af blodtrykket eller medicin til hjerte
problemer (såsom amiodaron, amlodipin, cibenzolin, clonidin,
digoxin, diltiazem, disopyramid, felodipin, flecainid, guanfacin,
hydroquinidin, lacidipin, lidocain, methyldopa, mexiletin, moxonidin,
nicardipin, nifedipin, nimodipin, nitrendipin, propafenon, quinidin,
rilmenidin, verapamil).
* Sedative og terapier til psykose (en psykisk sygdom) f.eks. barbiturater
(også brugt til epilepsi), phenothiazin (også anvendt til opkastning og
kvalme) og thioridazin.
* Mediciner til depression, f.eks. amitriptylin, paroxetin, fluoxetin.
* Medicin, der anvendes til anæstesi under en operation.
* Lægemidler til astma, blokeret næse eller visse øjenlidelser som f.eks
glaukom (øget tryk i øjet) eller dilation (udvidelse) af
elev.
* Baclofen (et antispasmodisk lægemiddel); Amifostin (en beskyttende medicin, der anvendes
under kræftbehandling)
Alle disse lægemidler samt nebivolol kan påvirke blodtrykket og / eller
hjertefunktion.
* Lægemidler til behandling af overdreven mavesyre eller sår (antacid medicin)
f.eks. cimetidin: du skal tage Nebilet under et måltid og antacidet
stof mellem måltider.
Tag Nebilet sammen med mad og drikke
Nebilet kan tages med mad eller på tom mave, men tabletten er bedst
taget med lidt vand.
Graviditet og amning
Nebilet bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt.
Det anbefales ikke til brug under amning.
Spørg din læge eller apotek til råds, inden du tager nogen medicin.

Tag ikke Nebilet
* hvis du er allergisk (overfølsom) overfor nebivolol eller nogen af ​​de andre
ingredienser af Nebilet
* hvis du har en eller flere af følgende lidelser:
* lavt blodtryk
* alvorlige cirkulationsproblemer i arme eller ben
* meget langsomt hjerterytme (mindre end 60 slag i minuttet)
* visse andre alvorlige hjerterytme problemer (fx 2. og 3. grad
atrioventrikulær blok, hjerteledningsforstyrrelser).
* hjertesvigt, som netop er sket eller som for nylig er blevet
værre, eller du får behandling for kredsløbssyge skyldes
akut hjertesvigt ved intravenøs dråbefoder for at hjælpe dit hjerte med at arbejde
* astma eller hvæsen (nu eller tidligere)
* ubehandlet phaeochromocytom, en tumor placeret oven på
nyrer (i binyrerne)
* leverfunktionsforstyrrelse
* En metabolisk lidelse (metabolisk acidose), for eksempel diabetisk
ketoacidose.

Kørsel eller betjening af maskiner
Denne medicin kan forårsage svimmelhed eller træthed. Hvis det er berørt, må du ikke køre eller
betjene maskiner.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Nebilet
Informer din læge, hvis du har eller udvikler et af følgende problemer:
* unormalt langsom hjerteslag
* En type brystsmerter på grund af spontant forekomst af hjertekrampe
Prinzmetal angina
* ubehandlet kronisk hjertesvigt
* 1 graders hjerteblok (en slags lys hjertesygdomme som
påvirker hjerterytme)
* ringe omsætning i arme eller ben, f.eks. Raynauds sygdom eller syndrom,
kramper-lignende smerter, når man går
* længerevarende vejrtrækningsproblemer
* diabetes: Denne medicin har ingen effekt på blodsukker, men det kan skjule
advarselsskilte på lavt sukkerniveau (fx hjertebanken, hurtig hjerteslag).
* Overaktiv skjoldbruskkirtel: Denne medicin kan maske tegnene på en
unormalt hurtig puls på grund af denne tilstand
* allergi: Denne medicin kan intensivere din reaktion på pollen eller andet
stoffer, du er allergisk over for
* psoriasis (en hudsygdom - skællende pink patches) eller hvis du nogensinde har haft
psoriasis
* Hvis du skal have kirurgi, skal du altid informere dit bedøvelsesmiddel om, at du er
på Nebilet før de bedøves.

Behandling af forhøjet blodtryk (hypertension)
* Den sædvanlige dosis er 1 tablet om dagen. Dosis bør tages fortrinsvis
på samme tid af dagen.
* Ældre patienter og patienter med en nyresygdom vil normalt begynde med
½ (halv) tablet dagligt.
* Den terapeutiske effekt på blodtrykket bliver tydeligt efter 1-2
uger af behandling. Lejlighedsvis opnås den optimale effekt først efter
4 uger.

Hvis du har alvorlige nyreproblemer, må du ikke tage Nebilet for hjertesvigt og
Fortæl det til din læge.
Du bliver regelmæssigt overvåget i begyndelsen af ​​din behandling for kronisk
hjertesvigt af en erfaren læge (se afsnit 3).
Denne behandling bør ikke stoppes bratt, medmindre det klart er angivet og
vurderet af din læge (se afsnit 3).
Børn og unge
På grund af manglende data om brugen af ​​produktet hos børn og børn
ungdomme, anbefales Nebilet ikke til brug i dem.

Vigtige oplysninger om nogle af indholdsstofferne i Nebilet
Dette produkt indeholder lactose. Hvis du har fået at vide af din læge, at du
har intolerance over for nogle sukkerarter, kontakt din læge, før du tager dette
medicin.

3

Hvordan man tager Nebilet

Tag altid Nebilet nøjagtigt som din læge har fortalt dig. Du bør tjekke
med din læge, hvis du ikke er sikker.
Nebilet kan tages før, under eller efter måltidet, men alternativt dig
kan tage det uafhængigt af måltiderne. Tabletten tages bedst ud med lidt vand.

Behandling af kronisk hjertesvigt
* Din behandling skal startes og overvåges nøje af en erfaren
læge.
* Din læge vil starte din behandling med ¼ (kvart) tablet per dag. Dette
kan øges efter 1-2 uger til ½ (halv) tablet pr. dag og derefter til 1
tablet pr. dag og derefter til 2 tabletter om dagen, indtil den korrekte dosis er
nået til dig. Din læge vil ordinere den dosis, der passer til dig på
hvert trin, og du bør nøje følge hans / hendes instruktioner.
* Den maksimale anbefalede dosis er 2 tabletter (10 mg) om dagen.
* Du skal være under nøje overvågning i 2 timer af en
erfaren læge, når du starter behandling og hver gang din dosis
er øget
* Din læge kan eventuelt nedsætte din dosis
* Du bør ikke stoppe behandlingen brat, da dette kan gøre dit hjertesvigt
værre.
* Patienter med alvorlige nyreproblemer bør ikke tage denne medicin.
* Tag din medicin en gang daglig, helst cirka samme tidspunkt på dagen.

Ref: 0755/140812/1 / B

®

Nebilet 5mg tabletter
(nebivololhydrochlorid)
Patientinformationen (fortsat)
Hvis du har fået besked fra din læge om at tage ¼ (kvart) eller ½ (halv) tablet
dagligt, se venligst nedenstående vejledning om, hvordan du skal bryde Nebilet 5 mg
tabletter med tværsnit.
* Placer tabletterne på en flad, hård overflade (fx en bord eller bordplade) med
korset vender opad.
* Break tabletten ved at skubbe den med indeksfingrene i begge hænder placeret
langs et knækpunkt (diagrammer 1 og 2).
* Tabletkvartaler opnås ved at bryde halvdelene på samme måde
(Diagrammer 3 og 4).

Ikke almindelige bivirkninger (mere end 1 person ud af hver 1.000 behandlede, men
færre end 1 person ud af 100 behandlede):
* Langsom hjerteslag eller andre hjerteklager
* lavt blodtryk
* Kramper-lignende ben smerter på at gå
* unormal vision
* impotens
* følelser af depression
* fordøjelsesbesvær (dyspepsi), gas i mave eller tarm, opkastning
* hududslæt, kløe
* åndenød, såsom i astma, på grund af pludselige kramper i musklerne
omkring luftvejene (bronchospasme)
* mareridt.
Meget sjældne bivirkninger (færre end 1 person ud af 10.000 behandlede):
* besvimelse
* Forværring af psoriasis (en hudsygdom - skællende pink patches).

Diagrammer 1 og 2: Nembrydning af Nebivolol 5 mg krydskåret tablet
i halv.

Følgende bivirkninger er kun rapporteret i nogle isolerede tilfælde
under behandling med Nebilet:
* All-body allergiske reaktioner, med generel hududbrud
(overfølsomhedsreaktioner);
* Hurtig indtrængende hævelse, især omkring læberne, øjnene eller tungen
med mulig pludselige vejrtrækninger (angioødem).
I en klinisk undersøgelse for kronisk hjertesvigt var følgende bivirkninger
set:

Diagrammer 3 og 4: Nembrydning af halvdelen af ​​Nebivolol 5 mg krydsskåret
tablet i kvartaler.

*
*

Din læge kan beslutte at kombinere Nebilet tabletter med andre lægemidler til
behandle din tilstand.
Må ikke anvendes til børn eller unge.

Hvis du tager mere Nebilet end du burde
Hvis du ved et uheld tager en overdosis af denne medicin, skal du fortælle det til din læge eller
apoteket straks. De hyppigste symptomer og tegn på a
Nebilet overdosis er meget langsom hjerterytme (bradykardi), lavt blodtryk
med mulig besvimelse (hypotension), åndenød, såsom i astma
(bronkospasme) og akut hjertesvigt.
Du kan tage aktivt kul (som er tilgængeligt på dit apotek) mens
du venter på lægenes ankomst.
Hvis du glemmer at tage Nebilet
Hvis du glemmer en dosis Nebilet, men husk lidt senere, skal du
har taget det, tag dagens dosis som normalt. Men hvis en lang forsinkelse har
opstod (for eksempel flere timer), så den næste forfaldne dosis er nær, spring over
glemt dosis og tage den næste, planlagte, normale dosis på det sædvanlige tidspunkt.
Tag ikke en dobbelt dosis. Gentagende hoppe bør dog undgås.
Hvis du holder op med at tage Nebilet
Du bør altid rådføre dig med din læge, før du stopper Nebilet
behandling, uanset om du tager det til højt blodtryk eller kronisk hjerte
fiasko.
Du bør ikke stoppe behandlingen med Nebilet pludselig, da dette midlertidigt kan gøre
dit hjertesvigt værre. Hvis det er nødvendigt at stoppe behandling med Nebilet
kronisk hjertesvigt, bør den daglige dosis gradvist nedsættes, ved
halvering af dosen med ugentlige intervaller.

Meget almindelige bivirkninger (mere end 1 person ud af 10 behandlede):
* langsom hjerteslag
* svimmelhed
Almindelige bivirkninger (mere end 1 person ud af 100, men mindre end 1
person på hver 10 behandlede):
* forværring af hjertesvigt
* lavt blodtryk (som fainting ved oprejsning hurtigt)
* Manglende evne til at tolerere dette lægemiddel
* En form for lyshjerte ledningsforstyrrelse, der påvirker hjerterytmen (1
grad AV-blok)
* hævelse af underekstremiteterne (såsom hævede ankler).
Hvis nogen af ​​bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du får bivirkninger
ikke angivet i denne indlægsseddel, bedes du fortælle det til din læge eller apotek.

5

Opbevares utilgængeligt for børn.
Dette lægemiddel kræver ingen særlig opbevaringsbetingelse.
Tag ikke Nebilet efter udløbsdatoen (EXP), som er angivet på boksen
og på blisterpakningen.
Nebilet bør ikke bortskaffes via spildevand eller husholdningsaffald.
Spørg apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicin, der ikke længere er nødvendig.
Disse foranstaltninger vil bidrage til at beskytte miljøet.
Hvis din medicin bliver misfarvet eller viser andre tegn på
forringelse, kontakt din apotek, der vil fortælle dig, hvad du skal gøre.

6
Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af ​​dette produkt, så spørg din læge
eller apoteket.

4

Mulige bivirkninger

Som alle andre lægemidler kan Nebilet forårsage bivirkninger, men ikke alle
får dem.
Når Nebilet anvendes til behandling af forhøjet blodtryk, er
mulige bivirkninger er:
Almindelige bivirkninger (mere end 1 person ud af 100 behandlede men færre
end 1 person ud af 10 behandlede):
* hovedpine
* svimmelhed
* træthed
* En usædvanlig kløe eller prikkende følelse
* diarré
* forstoppelse
* kvalme
* stakåndet
* hævede hænder eller fødder.

Sådan opbevares Nebilet

Yderligere information

Hvad indeholder Nebilet
Det aktive stof er Nebivolol 5 mg (som nebivololhydrochlorid):
2,5 mg d-nebivolol og 2,5 mg l-nebivolol.
Øvrige indholdsstoffer er: Polysorbat 80, Hypromellose, Lactose
monohydrat, majsstivelse, croscarmellosenatrium, mikrokrystallinsk
cellulose, kolloidalt vandfrit silica, magnesiumstearat
Hvordan Nebilet ser ud og indholdet af pakningen
Nebilet er tilgængelig som hvid, rund, krydsskåret tablet.
Fås i pakninger med 2 kalenderblisterpakninger med 14 tabletter hver, 28 tabletter i
total eller 3 blister strips på 10 tabletter hver, 30 tabletter i alt.
Tabletter leveres i blisterpakninger (PVC / aluminium blister).
Fabrikant og licenshaver
Fremstillet af Berlin - Chemie AG, Site Adlershof, Glienicker Weg 125,
D12489, Berlin, Tyskland og indkøbt fra EU og ompakket
af produktlicensindehaveren: Lexon (UK) Limited, Unit 18, Oxleasow
Road, East Moons Moat, Redditch, Worcestershire, B98 0RE.

POM

PL nr: 15184/0755

Nebilet er et registreret varemærke tilhørende Johnson & Johnson.
Revideret dato: 14/08/12

Blinde eller svagtseende?
Er denne folder svært at se eller læse?
Telefon Lexon (UK) Limited, Tlf .: 01527 505414
for hjælp.

Ref: 0755/140812/2 / F

®

Temerit 5mg tabletter
(nebivololhydrochlorid)
Patientinformation
Din medicin kaldes Temerit 5mg Tabletter, men vil blive omtalt som Temerit
i hele denne indlægsseddel.
Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.
* Opbevar denne indlægsseddel. Du skal muligvis læse det igen.
* Spørg lægen eller apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål.
* Denne medicin er ordineret til dig. Giv det ikke videre til andre. Det
kan skade dem, selvom deres symptomer er de samme som din.
* Hvis nogen af ​​bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du bemærker nogen bivirkninger ikke
anført i denne indlægsseddel, bedes du fortælle det til din læge eller apotek.
I denne indlægsseddel
1 Hvad Temerit er, og hvad det bruges til
2 Inden du tager Temerit
3 Hvordan man tager Temerit
4 Mulige bivirkninger
5 Sådan opbevares Temerit
6 Yderligere oplysninger

1

Hvad Temerit er, og hvad det bruges til

Temerit indeholder nebivolol, et kardiovaskulært stof tilhørende gruppen af
selektive beta-blokeringsmidler (dvs. med en selektiv virkning på
kardiovaskulære system). Det forhindrer øget hjertefrekvens, styrer hjerte
pumpe styrke. Det udøver også en dilaterende virkning på blodkar, som
bidrager også til at sænke blodtrykket.
Det bruges til at behandle forhøjet blodtryk (hypertension).
Temerit bruges også til behandling af mildt og moderat kronisk hjertesvigt i
patienter i alderen 70 år eller derover, ud over andre terapier.

2

Inden du tager Temerit

Tag ikke Temerit
* hvis du er allergisk (overfølsom) overfor nebivolol eller nogen af ​​de andre
ingredienser af Temerit
* hvis du har en eller flere af følgende lidelser:
* lavt blodtryk
* alvorlige cirkulationsproblemer i arme eller ben
* meget langsomt hjerterytme (mindre end 60 slag i minuttet)
* visse andre alvorlige hjerterytme problemer (fx 2. og 3. grad
atrioventrikulær blok, hjerteledningsforstyrrelser).
* hjertesvigt, som netop er sket eller som for nylig er blevet
værre, eller du får behandling for kredsløbssyge skyldes
akut hjertesvigt ved intravenøs dråbefoder for at hjælpe dit hjerte med at arbejde
* astma eller hvæsen (nu eller tidligere)
* ubehandlet phaeochromocytom, en tumor placeret oven på
nyrer (i binyrerne)
* leverfunktionsforstyrrelse
* En metabolisk lidelse (metabolisk acidose), for eksempel diabetisk
ketoacidose.
Vær særlig forsigtig med Temerit
Informer din læge, hvis du har eller udvikler et af følgende problemer:
* unormalt langsom hjerteslag
* En type brystsmerter på grund af spontant forekomst af hjertekrampe
Prinzmetal angina
* ubehandlet kronisk hjertesvigt
* 1 graders hjerteblok (en slags lys hjertesygdomme som
påvirker hjerterytme)
* ringe omsætning i arme eller ben, f.eks. Raynauds sygdom eller syndrom,
kramper-lignende smerter, når man går
* længerevarende vejrtrækningsproblemer
* diabetes: Denne medicin har ingen effekt på blodsukker, men det kan skjule
advarselsskilte på lavt sukkerniveau (fx hjertebanken, hurtig hjerteslag).
* Overaktiv skjoldbruskkirtel: Denne medicin kan maske tegnene på en
unormalt hurtig puls på grund af denne tilstand
* allergi: Denne medicin kan intensivere din reaktion på pollen eller andet
stoffer, du er allergisk over for
* psoriasis (en hudsygdom - skællende pink patches) eller hvis du nogensinde har haft
psoriasis
* Hvis du skal have kirurgi, skal du altid informere dit bedøvelsesmiddel om, at du er
på Temerit før de bedøves.
Hvis du har alvorlige nyreproblemer, må du ikke tage Temerit for hjertesvigt og
Fortæl det til din læge.
Du bliver regelmæssigt overvåget i begyndelsen af ​​din behandling for kronisk
hjertesvigt af en erfaren læge (se afsnit 3).
Denne behandling bør ikke stoppes bratt, medmindre det klart er angivet og
vurderet af din læge (se afsnit 3).
Børn og unge
På grund af manglende data om brugen af ​​produktet hos børn og børn
ungdom, er Temerit ikke anbefalet til brug i dem.

Brug af anden medicin
Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du tager eller for nylig har taget
andre lægemidler, også medicin uden recept.
Visse lægemidler kan ikke anvendes samtidig med andre lægemidler
kræver specifikke ændringer (f.eks. i dosis).
Fortæl altid din læge, hvis du bruger eller modtager nogen af ​​de følgende
medicin ud over Temerit:
* Medicin til kontrol af blodtrykket eller medicin til hjerte
problemer (såsom amiodaron, amlodipin, cibenzolin, clonidin,
digoxin, diltiazem, disopyramid, felodipin, flecainid, guanfacin,
hydroquinidin, lacidipin, lidocain, methyldopa, mexiletin, moxonidin,
nicardipin, nifedipin, nimodipin, nitrendipin, propafenon, quinidin,
rilmenidin, verapamil).
* Sedative og terapier til psykose (en psykisk sygdom) f.eks. barbiturater
(også brugt til epilepsi), phenothiazin (også anvendt til opkastning og
kvalme) og thioridazin.
* Mediciner til depression, f.eks. amitriptylin, paroxetin, fluoxetin.
* Medicin, der anvendes til anæstesi under en operation.
* Lægemidler til astma, blokeret næse eller visse øjenlidelser som f.eks
glaukom (øget tryk i øjet) eller dilation (udvidelse) af
elev.
* Baclofen (et antispasmodisk lægemiddel); Amifostin (en beskyttende medicin, der anvendes
under kræftbehandling)
Alle disse lægemidler samt nebivolol kan påvirke blodtrykket og / eller
hjertefunktion.
* Lægemidler til behandling af overdreven mavesyre eller sår (antacid medicin)
f.eks. cimetidin: du bør tage Temerit under et måltid og antacidet
stof mellem måltider.
Tar temerit med mad og drikke
Temerit kan tages med mad eller på tom mave, men tabletten er
bedst taget med lidt vand.
Graviditet og amning
Temerit bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt.
Det anbefales ikke til brug under amning.
Spørg din læge eller apotek til råds, inden du tager nogen medicin.
Kørsel eller betjening af maskiner
Denne medicin kan forårsage svimmelhed eller træthed. Hvis det er berørt, må du ikke køre eller
betjene maskiner.
Vigtige oplysninger om nogle af ingredienserne i Temerit
Dette produkt indeholder lactose. Hvis du har fået at vide af din læge, at du
har intolerance over for nogle sukkerarter, kontakt din læge, før du tager dette
medicin.

3

Sådan tager du Temerit

Tag altid Temerit nøjagtigt som din læge har fortalt dig. Du bør tjekke
med din læge, hvis du ikke er sikker.
Temerit kan tages før, under eller efter måltidet, men alternativt dig
kan tage det uafhængigt af måltiderne. Tabletten tages bedst ud med lidt vand.
Behandling af forhøjet blodtryk (hypertension)
* Den sædvanlige dosis er 1 tablet om dagen. Dosis bør tages fortrinsvis
på samme tid af dagen.
* Ældre patienter og patienter med en nyresygdom vil normalt begynde med
½ (halv) tablet dagligt.
* Den terapeutiske effekt på blodtrykket bliver tydeligt efter 1-2
uger af behandling. Lejlighedsvis opnås den optimale effekt først efter
4 uger.
Behandling af kronisk hjertesvigt
* Din behandling skal startes og overvåges nøje af en erfaren
læge.
* Din læge vil starte din behandling med ¼ (kvart) tablet per dag. Dette
kan øges efter 1-2 uger til ½ (halv) tablet pr. dag og derefter til 1
tablet pr. dag og derefter til 2 tabletter om dagen, indtil den korrekte dosis er
nået til dig. Din læge vil ordinere den dosis, der passer til dig på
hvert trin, og du bør nøje følge hans / hendes instruktioner.
* Den maksimale anbefalede dosis er 2 tabletter (10 mg) om dagen.
* Du skal være under nøje overvågning i 2 timer af en
erfaren læge, når du starter behandling og hver gang din dosis
er øget
* Din læge kan eventuelt nedsætte din dosis
* Du bør ikke stoppe behandlingen brat, da dette kan gøre dit hjertesvigt
værre.
* Patienter med alvorlige nyreproblemer bør ikke tage denne medicin.
* Tag din medicin en gang daglig, helst cirka samme tidspunkt på dagen.

Ref: 0755/140812/2 / B

®

Temerit 5mg tabletter
(nebivololhydrochlorid)
Patientinformationen (fortsat)
Hvis du har fået besked fra din læge om at tage ¼ (kvart) eller ½ (halv) tablet
dagligt, se venligst nedenstående vejledning om, hvordan du kan slå Temerit 5 mg
tabletter med tværsnit.
* Placer tabletterne på en flad, hård overflade (fx en bord eller bordplade) med
korset vender opad.
* Break tabletten ved at skubbe den med indeksfingrene i begge hænder placeret
langs et knækpunkt (diagrammer 1 og 2).
* Tabletkvartaler opnås ved at bryde halvdelene på samme måde
(Diagrammer 3 og 4).

Ikke almindelige bivirkninger (mere end 1 person ud af hver 1.000 behandlede, men
færre end 1 person ud af 100 behandlede):
* Langsom hjerteslag eller andre hjerteklager
* lavt blodtryk
* Kramper-lignende ben smerter på at gå
* unormal vision
* impotens
* følelser af depression
* fordøjelsesbesvær (dyspepsi), gas i mave eller tarm, opkastning
* hududslæt, kløe
* åndenød, såsom i astma, på grund af pludselige kramper i musklerne
omkring luftvejene (bronchospasme)
* mareridt.
Meget sjældne bivirkninger (færre end 1 person ud af 10.000 behandlede):
* besvimelse
* Forværring af psoriasis (en hudsygdom - skællende pink patches).

Diagrammer 1 og 2: Nembrydning af Nebivolol 5 mg krydskåret tablet
i halv.

Følgende bivirkninger er kun rapporteret i nogle isolerede tilfælde
under Temerit behandling:
* All-body allergiske reaktioner, med generel hududbrud
(overfølsomhedsreaktioner);
* Hurtig indtrængende hævelse, især omkring læberne, øjnene eller tungen
med mulig pludselige vejrtrækninger (angioødem).
I en klinisk undersøgelse for kronisk hjertesvigt var følgende bivirkninger
set:

Diagrammer 3 og 4: Nembrydning af halvdelen af ​​Nebivolol 5 mg krydsskåret
tablet i kvartaler.

*

Din læge kan beslutte at kombinere Temerit tabletter med andre lægemidler

*

behandle din tilstand.
Må ikke anvendes til børn eller unge.

til

Hvis du tager mere Temerit end du burde
Hvis du ved et uheld tager en overdosis af denne medicin, skal du fortælle det til din læge eller
apoteket straks. De hyppigste symptomer og tegn på a
Temerit overdosis er meget langsom hjerteslag (bradykardi), lavt blodtryk
med mulig besvimelse (hypotension), åndenød, såsom i astma
(bronkospasme) og akut hjertesvigt.
Du kan tage aktivt kul (som er tilgængeligt på dit apotek) mens
du venter på lægenes ankomst.
Hvis du glemmer at tage Temerit
Hvis du glemmer en dosis Temerit, men husk lidt senere, skal du
har taget det, tag dagens dosis som normalt. Men hvis en lang forsinkelse har
opstod (for eksempel flere timer), så den næste forfaldne dosis er nær, spring over
glemt dosis og tage den næste, planlagte, normale dosis på det sædvanlige tidspunkt.
Tag ikke en dobbelt dosis. Gentagende hoppe bør dog undgås.
Hvis du holder op med at tage Temerit
Du bør altid rådføre dig med din læge, inden du stopper Temerit
behandling, uanset om du tager det til højt blodtryk eller kronisk hjerte
fiasko.
Du bør ikke stoppe Temerit behandling pludselig, da dette midlertidigt kan gøre
dit hjertesvigt værre. Hvis det er nødvendigt at stoppe behandling med Temerit
kronisk hjertesvigt, bør den daglige dosis gradvist nedsættes, ved
halvering af dosen med ugentlige intervaller.
Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af ​​dette produkt, så spørg din læge
eller apoteket.

4

Mulige bivirkninger

Som alle andre lægemidler kan Temerit forårsage bivirkninger, men ikke alle
får dem.
Når Temerit anvendes til behandling af forhøjet blodtryk, er
mulige bivirkninger er:
Almindelige bivirkninger (mere end 1 person ud af 100 behandlede men færre
end 1 person ud af 10 behandlede):
* hovedpine
* svimmelhed
* træthed
* En usædvanlig kløe eller prikkende følelse
* diarré
* forstoppelse
* kvalme
* stakåndet
* hævede hænder eller fødder.

Meget almindelige bivirkninger (mere end 1 person ud af 10 behandlede):
* langsom hjerteslag
* svimmelhed
Almindelige bivirkninger (mere end 1 person ud af 100, men mindre end 1
person på hver 10 behandlede):
* forværring af hjertesvigt
* lavt blodtryk (som fainting ved oprejsning hurtigt)
* Manglende evne til at tolerere dette lægemiddel
* En form for lyshjerte ledningsforstyrrelse, der påvirker hjerterytmen (1
grad AV-blok)
* hævelse af underekstremiteterne (såsom hævede ankler).
Hvis nogen af ​​bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du får bivirkninger
ikke angivet i denne indlægsseddel, bedes du fortælle det til din læge eller apotek.

5

Sådan opbevares Temerit

Opbevares utilgængeligt for børn.
Dette lægemiddel kræver ingen særlig opbevaringsbetingelse.
Tag ikke Temerit efter udløbsdatoen (EXP), som er angivet på boksen
og på blisterpakningen.
Temerit må ikke bortskaffes via spildevand eller husholdningsaffald.
Spørg apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicin, der ikke længere er nødvendig.
Disse foranstaltninger vil bidrage til at beskytte miljøet.
Hvis din medicin bliver misfarvet eller viser andre tegn på
forringelse, kontakt din apotek, der vil fortælle dig, hvad du skal gøre.

6

Yderligere information

Hvad Temerit indeholder
Det aktive stof er Nebivolol 5 mg (som nebivololhydrochlorid):
2,5 mg d-nebivolol og 2,5 mg l-nebivolol.
Øvrige indholdsstoffer er: Polysorbat 80, Hypromellose, Lactose
monohydrat, majsstivelse, croscarmellosenatrium, mikrokrystallinsk
cellulose, kolloidalt vandfrit silica, magnesiumstearat
Hvad Temerit ser ud og indholdet af pakningen
Temerit er tilgængelig som hvid, rund, krydsskåret tablet.
Fås i pakninger med 2 kalenderblisterpakninger med 14 tabletter hver, 28 tabletter i
total eller 3 blister strips på 10 tabletter hver, 30 tabletter i alt.
Tabletter leveres i blisterpakninger (PVC / aluminium blister).
Fabrikant og licenshaver
Fremstillet af Berlin - Chemie AG, Site Adlershof, Glienicker Weg 125,
D12489, Berlin, Tyskland og indkøbt fra EU og ompakket
af produktlicensindehaveren Lexon (UK) Limited, Unit 18, Oxleasow Road,
East Moons Moat, Redditch, Worcestershire, B98 0RE.

POM

PL nr: 15184/0755

Temerit er et registreret varemærke tilhørende Menarini International Operations
Luxembourg.
Revideret dato: 14/08/12

Blinde eller svagtseende?
Er denne folder svært at se eller læse?
Telefon Lexon (UK) Limited, Tlf .: 01527 505414
for hjælp.

+ Udvid Transcript

Læs Mere