FASTUM GEL

2019

Aktivt stof (er): KETOPROFEN

PDF-indstillinger: Se fuldskærm download PDF

PDF-transkription

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
FASTUM 2,5% GEL
Ketoprofen
Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, fordi det indeholder vigtige
information til dig.
 Opbevar denne indlægsseddel. Du skal muligvis læse det igen.
 Spørg lægen eller apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål.
 Denne medicin er kun ordineret til dig. Giv det ikke videre til andre. Det kan skade dem, selvom deres
Tegn på sygdom er det samme som din.
 Tal med din læge eller apotek, hvis du får bivirkninger. Dette inkluderer eventuelle bivirkninger, der ikke er angivet
i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Hvad er i denne indlægsseddel:
1. Hvilken Fastum Gel er og hvad den bruges til
2. Hvad skal du vide, inden du bruger Fastum Gel
3. Hvordan man bruger Fastum Gel
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan opbevares Fastum Gel
6. Indhold i pakningen og anden information
1. Hvilken Fastum gel er og hvad den bruges til
Fastum Gel indeholder et lægemiddel kaldet ketoprofen. Fastum Gel tilhører en gruppe lægemidler kaldet NonSteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs). Disse reducerer betændelse og lindre smerter.
Fastum Gel bruges til at lindre smerten i blødt vævsskader og akutte stammer og forstuvninger. Fastum Gel bør
Anvendes kun af voksne og børn over 12 år.
2. Hvad du behøver at vide, før du bruger Fastum gel
Brug ikke Fastum Gel:
 Hvis du er allergisk over for ketoprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (opført i afsnit 6)
 Hvis du er allergisk over for UV-blokkere (solcreme) eller parfume
 Hvis du er allergisk over for aspirin, andre NSAID'er (f.eks. Ibuprofen) eller andre lægemidler til smertelindring eller betændelse
herunder tiaprofeninsyre. Tegn på en allergisk reaktion omfatter hvæsen (astma), løbende næse (rhinitis) eller
et kløende udslæt (elveblest)
 Hvis du er allergisk over for fenofibrat (et lægemiddel der bruges til at sænke blodkolesterolet)
 Hvis du har til hensigt at bruge det på hudforhold som eksem eller acne, et åbent eller inficeret sår, abscess, mavesår
eller tumor
 Hvis området der skal behandles er nær øjnene
 Hvis du er gravid (se graviditet og amning).
Stop med at bruge Fastum Gel omgående, hvis du oplever en hudreaktion, herunder reaktioner efter samtidig påføring
med octocrylenholdige produkter (octocrylen er en ingrediens, der anvendes i flere kosmetiske og hygiejneprodukter
såsom shampoo, barbering, brusebad og badgeler, hudcremer, læbestifter, anti-aging cremer, make-up
removers og hårsprayer for at forsinke produktopdeling på grund af sollys).

Beskyt din hud mod sollys selv på en lys men overskyet dag. Brug ikke solsenge.
Dette gælder under behandling og i to uger efter standsning.
Advarsler og forholdsregler
Tal med din læge, inden du bruger Fastum Gel:
 Hvis du har problemer med hjertet, leveren eller nyre.
 Brugen af ​​store mængder Fastum Gel kan give anledning til bivirkninger som overfølsomhed og astma.
 Eksponering for solen (endda uklar) eller UV fra solseng eller solarium af områder behandlet med Fastum Gel kan
fremkalde potentielt alvorlige hudreaktioner (fotosensibilisering). Derfor er det nødvendigt at:
o Beskyt behandlede områder ved at bære tøj under behandlingen og i to uger efter dets
ophør for at undgå risiko for fotosensibilisering.
o Vask dine hænder grundigt efter hver applikation af Fastum Gel.
 Behandlingen bør seponeres straks efter udvikling af en hudreaktion som udslæt efter
anvendelse af Fastum Gel.
 Undgå direkte sollys og solarium (solsenge) under og i 2 uger efter behandling.
 Må ikke overstige den anbefalede længde af behandlingen.
 Brug ikke nær slimhinder (f.eks. Læber, vagina).
 Hvis du har astma såvel som en vedvarende løbende næse, bihulebetændelse eller næsepolypper, kan du have en højere risiko
at være allergisk over for aspirin eller lignende medicin end andre mennesker.
Børn og unge
Sikkerheden og effekten af ​​Fastum Gel hos børn er ikke blevet fastslået.
Andre lægemidler og Fastum Gel
Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du tager eller for nylig har taget andre lægemidler, f.eks. mundtlig
antikoagulantia (blodfortyndende lægemidler).
Fastum Gel med mad, drikke og alkohol
Ingen kendte virkninger
Graviditet og amning
Hvis du er gravid eller ammer, tror du måske være gravid eller planlægger at have en baby, spørg din læge eller
apoteket til rådgivning inden du tager denne medicin.
Kørsel og brug af maskiner
Fastum Gel bør ikke påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
3. Hvordan man bruger Fastum gel
Brug altid denne medicin nøjagtigt som din læge har fortalt dig. Tjek med din læge, hvis du ikke er sikker.

Sådan appliceres Fastum Gel
Det er vigtigt at bruge Fastum Gel som anvist:
 rør: Skru hætten og gennembor aluminiumforseglingen med punktet i toppen af ​​hætten.

Påfør en længde af gel 5-10 cm (2-4 inches) lang på huden i det berørte område to eller tre gange dagligt.pumpe dispenser: Når du bruger pumpedispenser for første gang, skal du trykke flere gange på toppen af ​​dispenseren
gange eller tryk bunden, indtil gelen frigives). Hold dispenseren i vandret stilling under brug (se
billederne nedenfor).

Påfør 3-6 skubber af pumpedispenser på huden i det berørte område to eller tre gange dagligt.
Hvordan og hvor skal du bruge Fastum Gel
 Fastum Gel er kun til ekstern brug
 Massage forsigtigt gelen på det område, du skal behandle
 Vask dine hænder umiddelbart efter brug
 Påfør ikke Fastum Gel på ømt, brudt eller inficeret hud
 Brug ikke Fastum Gel nær øjnene, munden, næseborene, anal- og kønsregionerne
 Stop med at bruge Fastum Gel, hvis du får udslæt, kløe eller følsom hud efter brug
 Må ikke anvendes med en lufttæt eller vandtæt dressing (dvs. ikke bandage, pakke eller dække området med en
plast dressing)
 Brug ikke for meget af denne medicin.
Beskyttelse mod sol og solsenge
 Udsæt ikke den hud, der er blevet behandlet med Fastum Gel, til direkte sollys eller solsenge under behandlingen
eller i de følgende 2 uger.
Anvendelse til børn og unge
Må ikke anvendes til børn under 12 år.
Hvor længe skal du bruge Fastum Gel til?
Brug ikke Fastum Gel i mere end 10 dage i træk.
Hvis dine symptomer vedvarer efter 10 dage, skal du fortælle det til din læge.
Hvis du bruger mere Fastum Gel end du skal
Når Fastum Gel eksternt påføres (på huden), når meget lidt blodet. Af denne grund overdosis
virkninger er mest usandsynlige.
Hvis du glemmer at bruge Fastum Gel
Hvis du glemmer en dosis, skal du bruge den så snart du husker det. Men hvis det er næsten tid til den næste dosis, skal du springe over
ubesvaret dosis. Brug ikke en dobbelt dosis til at glemme en glemt dosis.
Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af ​​dette produkt, så spørg din læge eller apotek.
4. Mulige bivirkninger
Som alle andre lægemidler kan Fastum Gel forårsage bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Stop med at bruge Fastum Gel og se din læge eller gå straks til et hospital, hvis du bemærker nogen af
Følgende bivirkninger:
 Lokaliserede allergiske hudreaktioner som rødmen, hævelse, kløe og blærer: i nogle alvorlige tilfælde,
Disse kan også spredes ud over anvendelsesområdet (ualmindelige bivirkninger, kan påvirke op til 1 in
100 personer)

 Alvorlige hudreaktioner (svarende til svær solskoldning) under udsættelse for sollys (sjældne bivirkninger, må
påvirker op til 1 ud af 1.000 personer)
 Allergiske reaktioner, som kan medføre åndedrætsbesvær og / eller kan være meget alvorlige (anafylaksi). Hvis
dette sker, søg lægehjælp straks. (ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige
data)
 Sager af mere alvorlige former for eksem, der kan sprede sig eller blive generaliseret, har sjældent forekommet.
(sjældne bivirkninger, kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer)
Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du har en af ​​følgende bivirkninger:
Usædvanlige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) er:
 Fornemmelse af brændende hud
Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) er:
 Øget følsomhed i huden til sollys.
 Hudvesikler (hudblærer)
 Kløende hudreaktioner (hududslæt)
Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke færre end 1 ud af 1.000 personer) er:
 Mavesår, som kan være blødende og diarré
 Nyreproblemer (forværring af en eksisterende nyresvigt)
Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data)
Andre virkninger, der afhænger af mængden af ​​anvendt gel, omfanget af det behandlede område, hudtykkelse,
længden af ​​behandlingen og brugen af ​​en lufttæt eller vandtæt dressing er følgende:


En slags hudinfektion (kendt som impetigo)
Højere end normale niveauer af eosinofiler (en bestemt slags blodcelle)
Overfølsomhed (en type allergisk reaktion)
Hævelse af øjenlågene eller læberne
Inflammation af blodkar (kendt som vaskulitis)
Løse afføring
Afbrydelse af nyrernes normale funktion
Højere end normal kropstemperatur
Komplikation af sår

Ældre er generelt mere tilbøjelige til at lide af bivirkninger af ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler
(lægemiddelklassen, som Fastum Gel tilhører).
Rapportering af bivirkninger
Hvis du får bivirkninger, skal du tale med din læge eller apotek. Dette inkluderer eventuelle bivirkninger, der ikke er opført i
denne indlægsseddel. Du kan også rapportere bivirkninger direkte via den gule kortskema. Internet side:
www.mhra.gov.uk/yellowcard. Ved at rapportere bivirkninger kan du hjælpe med at give mere information om sikkerheden ved
denne medicin.

5. Sådan opbevares Fastum gel
Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares under 25 ° C.

Brug ikke Fastum Gel efter den udløbsdato, der står på æsken og røret / dispenseren. Udløbsdatoen
henviser til den sidste dag i den pågældende måned.
Spild ikke lægemidler i spildevand eller husholdningsaffald. Spørg apoteket, hvordan du skal bortskaffe
medicin du ikke længere bruger. Disse foranstaltninger hjælper med at beskytte miljøet.
6. Indhold i pakningen og anden information
Hvad indeholder Fastum Gel
Det aktive stof er ketoprofen.
Øvrige indholdsstoffer er carbomer 940, ethanol, neroli essens, lavendel essens, triethanolamin og oprenset
vand.
Hvordan ser Fastum Gel ud og indholdet af pakningen
Fastum Gel er en farveløs, næsten klar gel. Fastum Gel fås i følgende pakningsstørrelser - 50 g og 100 g
rør, 50 g pumpe dispenser.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og producenten
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
A Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
Via Sette Santi, 3
50131 Firenze
Italien
Fabrikant
A.Menarini Manufacturing, Logistics and Service, S.R.L.
via Sette Santi 3
50131 Firenze
Italien
Denne indlægsseddel blev senest revideret den 10/2015.

+ Udvid Transcript

Læs Mere