FOLIC ACID 5MG TABLETTER

2019

UK Edition. Klik her for US version.

Aktivt stof (er): FOLSYRE

PDF-indstillinger: Se fuldskærm download PDF

PDF-transkription

INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN
FOLIC ACID 5MG TABLETTER
Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.
Opbevar denne indlægsseddel. Du skal muligvis læse det igen, mens du får behandling. Hvis du har nogen
Yderligere spørgsmål, spørg din læge eller apotek. Denne medicin er ordineret til dig. Lade være med
send det videre til andre. Det kan skade dem, selvom deres symptomer er de samme som din. Hvis nogen af ​​siderne
virkningerne bliver alvorlige, eller hvis du bemærker nogen bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bedes du fortælle din
læge eller apotek.
I denne indlægsseddel
1. Hvilke Folic Acid 5mg tabletter er og hvad de bruges til
2. Inden du tager Folic Acid 5mg tabletter
3. Sådan tager du Folic Acid 5mg tabletter
4. Mulige bivirkninger
5. Sådan opbevares folsyre 5mg tabletter
6. Yderligere oplysninger
1. HVAD FOLIC ACID 5MG TABLETTER ER OG HVAD DE ANVENDES TIL
Navnet på din medicin er Folic Acid Tablets, som indeholder folinsyre, et vitamin essentielt i
produktion og vedligeholdelse af nye celler.
Folinsyre er et vitamin, der bruges til at forebygge eller behandle en mangel (mangel på) folinsyre i kroppen.
Folic Acid 5mg tabletter anvendes til behandling og forebyggelse af visse typer anæmi (lavt rødt
blodceller), f.eks. megaloblastisk anæmi eller perniciøs anæmi forårsaget af folat og / eller vitamin B12
mangel. Tilstrækkelige mængder vitamin B12 (Hydroxocobalamin) skal gives sammen med folic
syre.
Folic Acid 5mg Tabletter anvendes også, når der er mangel på folinsyre, for eksempel når
"Phenytoin" er et lægemiddel, der anvendes til epilepsi (passer).
Folinsyre-tabletter kan også gives til nogle kvinder før og under graviditeten for at forhindre spina
bifida (en ryggrads abnormitet) hos spædbørn, som kan skyldes mangel på dette vitamin.

2. FØR DU TAGER FOLIC ACID 5MG TABLETTER
Tag ikke Folic Acid 5mg tabletter, hvis du:
• er allergisk (overfølsom) over for folsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Folic Acid 5mg tabletter
(se pkt. 6 i denne indlægsseddel).
• Perniciøs anæmi (en form for anæmi forårsaget af mangel på vitamin B12) eller en anden tilstand forårsaget
af vitamin B12 mangel.
• en ondartet (kræft) sygdom
Tal med din læge, før du tager Folic Acid Tablets, hvis du:
 undergår hæmodialyse på grund af nyresvigt
 Modtager en koronar stent (et rør, der er indsat i arterien, der fører til hjertet, i
for at stoppe blokeringer)
 lider af perniciøs anæmi (en lidelse, der forhindrer absorptionen af ​​vitamin B12) eller kan
lider af mangel på vitamin B12har en tumor. Pleje skal tages hos patienter med visse tumorer.

Brug af anden medicin
Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis du tager eller for nylig har taget andre lægemidler,
herunder medicin uden recept:
Følgende lægemidler kan påvirke eller blive påvirket af behandling med folsyre tabletter:
 Phenytoin, phenobarbital og primidon (bruges til at kontrollere epileptiske pasninger)
 Fluorouracil, et lægemiddel, der anvendes til behandling af visse tumorer
 Antibiotika. Nogle antibiotika (trimethoprim og sulfonamider, undertiden kombineret som cotrimoxazol) reducerer virkningen af ​​folsyre. Alle antiobiotika kan forstyrre folsyreblod
test resultater
 Nogle fordøjelsesmidler (spiselig ler og antacida indeholdende aluminium eller magnesium).
Tillad mindst en to timers mellemrum mellem at tage dine folsyre tabletter og fordøjelsesbesvær
retsmidler
 Præparater indeholdende zink, såsom vitaminer eller kosttilskud (dette kan være vigtigt i
graviditet)
 Sulfasalazin, der anvendes til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme ulcerøs colitis og Crohns
sygdom
 Kolestyramin, der bruges til at reducere kolesterolniveauerne i blodet

Graviditet og amning
Denne medicin kan tages under graviditet for at behandle anæmi.
Hvis du ammer, skal du tale med din læge, før du tager dette lægemiddel.
Kørsel og brug af maskiner
Denne medicin bør ikke påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.
Vigtige oplysninger om nogle af indholdsstofferne i Folic Acid Tablets
Denne medicin indeholder lactose. Hvis du har fået at vide af din læge, at du har intolerance over for
nogle sukkerarter, kontakt din læge, før du tager dette lægemiddel.

3. HVORDAN ANVENDES FOLIC ACID 5MG TABLETTER
Læs venligst etiketten omhyggeligt, det vil fortælle dig, hvor mange Folic Acid 5mg tabletter der skal tages hver dag.
Folic Acid 5mg Tabletter skal sluges med et glas vand.
Almindelig dosis hos voksne:
Til behandling af anæmi (lave røde blodlegemer): en tablet om dagen
Til forebyggelse af anæmi (lave røde blodlegemer): En tablet hver en til syv dage
Børn under 1 år:
500 mikrogram pr. Kg legemsvægt dagligt.
Forebyggelse af spina bifida:
En tablet om dagen, der starter før befrugtning og fortsætter i de første tre måneder af graviditeten

Hvis du tager flere folsyre tabletter end du burde:
Hvis du (eller nogen anden, herunder et barn) tager mere folsyre tabletter end du burde, er det
usandsynligt, at dette lægemiddel vil forårsage skade. Hvis du er overhovedet, kontakt din læge.
Tag altid kartonen og denne indlægsseddel med dig.
Hvis De har glemt at tage Deres Folic Acid Tablets:
Hvis du glemmer at tage en dosis, tag en anden, så snart du husker det. Hvis det næsten er tid til din næste
dosis, så tag ikke den ubesvarede dosis overhovedet. Tag ALDRIG en dobbelt dosis for at kompensere for den ene
savnet.

4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle andre lægemidler kan Folic Acid Tablets forårsage bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Fortæl det til din læge, hvis du bemærker nogen af ​​de følgende bivirkninger, de bliver værre, eller du bemærker nogen ikke
opført:
Sjælden (påvirker mere end 1 ud af 10.000, men færre end 1 ud af 1.000 patienter)
• Allergisk reaktion (overfølsomhed) f.eks. kløe / rød hud, udslæt, hævelse af ansigt, læber, tunge eller
hals eller åndedrætsbesvær eller synke, stød (koldsvedig hud, svag puls, tør mund,
dilaterede elever).
• Mave og tarm: appetitløshed (anoreksi), sygdom, opblødning, vind.

Rapportering af bivirkninger
Tal med din læge, apotek eller sygeplejerske, hvis du får bivirkninger. Dette omfatter enhver mulig side
virkninger, der ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Du kan også rapportere bivirkninger direkte via den gule kortskema på
www.mhra.gov.uk/yellowcard.
Ved at rapportere bivirkninger kan du hjælpe med at give yderligere oplysninger om sikkerheden ved dette lægemiddel.

5. HVORDAN OPBEVARES FOLIC ACID 5MG TABLETTER
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Folic Acid Tablets efter den udløbsdato, der står på kassen. Hvis din medicin er ude
af dato, tag det til dit apotek, der vil slippe af med det sikkert.
Må ikke opbevares over 25 ° C. Opbevares i originalemballagen. Beskyt mod lys.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Det aktive stof i Folic Acid 5mg tabletter er folsyre.

Folic Acid 5mg tabletter indeholder også calciumhydrogenphosphat, stivelse, natriumlaurylsulfat,
magnesiumstearat.
Hvilke folic acid 5mg tabletter ser ud og indholdet af pakningen
Tabletterne er almindelig gule, bikonvekse tabletter.
Folic Acid 5mg tabletter fås i blisterpakninger med 28 tabletter eller securitainers (plastflasker)
indeholdende 50, 100, 250, 1000 eller 5000 tabletter (ikke alle pakningsstørrelser kan markedsføres)
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Relonchem Limited, Cheshire House, Gorsey Lane, Widnes, Cheshire, UK, WA8 0RP.
Produkt Licensnummer: PL20395 / 0133
Denne indlægsseddel blev senest revideret i december 2016.

+ Udvid Transcript

Læs Mere